1043 EV Amsterdam

Menarahof 20

€ 1.075.000 v.o.n.

Menarahof 20, Amsterdam foto-0 Menarahof 20, Amsterdam foto-0
Menarahof 20, Amsterdam foto-1 Menarahof 20, Amsterdam foto-1
Menarahof 20, Amsterdam foto-2 Menarahof 20, Amsterdam foto-2
Menarahof 20, Amsterdam foto-3 Menarahof 20, Amsterdam foto-3
Menarahof 20, Amsterdam foto-4 Menarahof 20, Amsterdam foto-4
Menarahof 20, Amsterdam foto-5 Menarahof 20, Amsterdam foto-5
Menarahof 20, Amsterdam foto-6 Menarahof 20, Amsterdam foto-6
Menarahof 20, Amsterdam foto-7 Menarahof 20, Amsterdam foto-7
Menarahof 20, Amsterdam foto-8 Menarahof 20, Amsterdam foto-8
Menarahof 20, Amsterdam foto-9 Menarahof 20, Amsterdam foto-9
Menarahof 20, Amsterdam foto-10 Menarahof 20, Amsterdam foto-10
Menarahof 20, Amsterdam foto-11 Menarahof 20, Amsterdam foto-11
Menarahof 20, Amsterdam foto-12 Menarahof 20, Amsterdam foto-12
Menarahof 20, Amsterdam foto-13 Menarahof 20, Amsterdam foto-13
Menarahof 20, Amsterdam foto-14 Menarahof 20, Amsterdam foto-14
Menarahof 20, Amsterdam foto-15 Menarahof 20, Amsterdam foto-15
Menarahof 20, Amsterdam foto-16 Menarahof 20, Amsterdam foto-16
Menarahof 20, Amsterdam foto-17 Menarahof 20, Amsterdam foto-17
Menarahof 20, Amsterdam foto-18 Menarahof 20, Amsterdam foto-18
Menarahof 20, Amsterdam foto-19 Menarahof 20, Amsterdam foto-19
Menarahof 20, Amsterdam foto-20 Menarahof 20, Amsterdam foto-20
Menarahof 20, Amsterdam foto-21 Menarahof 20, Amsterdam foto-21
Menarahof 20, Amsterdam foto-22 Menarahof 20, Amsterdam foto-22
Menarahof 20, Amsterdam foto-23 Menarahof 20, Amsterdam foto-23
Menarahof 20, Amsterdam foto-24 Menarahof 20, Amsterdam foto-24
Menarahof 20, Amsterdam foto-25 Menarahof 20, Amsterdam foto-25
Menarahof 20, Amsterdam foto-26 Menarahof 20, Amsterdam foto-26
Menarahof 20, Amsterdam foto-27 Menarahof 20, Amsterdam foto-27
Menarahof 20, Amsterdam foto-28 Menarahof 20, Amsterdam foto-28
Menarahof 20, Amsterdam foto-29 Menarahof 20, Amsterdam foto-29
Menarahof 20, Amsterdam foto-30 Menarahof 20, Amsterdam foto-30
Menarahof 20, Amsterdam foto-31 Menarahof 20, Amsterdam foto-31
Menarahof 20, Amsterdam foto-32 Menarahof 20, Amsterdam foto-32
Menarahof 20, Amsterdam foto-33 Menarahof 20, Amsterdam foto-33
Menarahof 20, Amsterdam foto-34 Menarahof 20, Amsterdam foto-34
Menarahof 20, Amsterdam foto-35 Menarahof 20, Amsterdam foto-35
Menarahof 20, Amsterdam foto-36 Menarahof 20, Amsterdam foto-36
Right
Woonoppervlakte

162m²

Prijs

€ 1.075.000 v.o.n.

Slaapkamers

3

Badkamers

1

Alles over de woning

Omschrijving

VERTICAL CENTER IS OPGELEVERD

Geweldig wonen in een duurzame Stadswoning geheel in het groen in een opkomende buurt. De erfpacht is eeuwigdurend afgekocht.

Dit prachtige nieuwbouw appartement (162 m2) verdeeld over twee woonlagen is onderdeel van het duurzame nieuwbouw project VERTICAL en beschikt over een woonetage met open keuken, berging en wc en op de verdieping 3 slaapkamers, badkamer, wc, inpandige berging en terras (ca. 10 m2) en ligt op steenworp afstand van Station Sloterdijk. Aan de voorzijde ligt het aan een zonnig, rustig en groen pleintje.

Bouwer Heijmans: "Wij bieden onze doelgroepen maximaal wooncomfort in een hoog stedelijke omgeving. De architectuur is onderscheidend, mede door de verschillende handschriften van de vier architecten.”

De groengevels en -daken, met nestkasten en waterbergingsfunctie, stimuleren de flora en fauna in het gebied.” De ‘verticale tuinen’ die hiermee ontstaan zijn onderdeel van het zogenoemde Brettenkleed, een ecologische zone als verbinding tussen de Lange Bretten en het Westerpark. “Het groen wordt de stad in getrokken.”


LOCATIE
Het gebied rond Station Sloterdijk in Amsterdam-West transformeert in een rap tempo van een locatie met een monocultuur naar een gemengd woon- en werkgebied. Het is een echte hub-locatie. Nice to stay in, easy to go out. Zo is trein-, bus- en metrostation Amsterdam-Sloterdijk op loopafstand, sta je binnen een kwartier op Schiphol Airport of het centrum van Amsterdam, ben je met tien minuten fietsen in Westerpark en op een half uur rijden ligt de zee voor een dagje strand.

STADSWONING/LAYOUT
Het appartement ligt in de middelste en tevens laagste toren, Vertical Center, verdeeld over de begane grond en de entresol verdieping.

Begane grond: Direct toegang tot de ruime woonkamer. De woonkamer is een speelse ruimte met een half-open keuken en een ruim aanpandig terras (ca 10 m2). Aan achterzijde is er een hal met aparte wc met fontijntje, een interne berging met wasmachine aansluiting en een trap naar de slaapverdieping.

Entresol verdieping: Ruime overloop met toegang tot alle ruimtes. De drie slaapkamers zijn aan voorzijde gelegen, in het midden de berging en de badkamer is voorzien van wc, ligbad, douche en wastafel.


VERTICAL
De tuinwoning maakt onderdeel uit van het project Vertical dat bestaat uit 3 deelgebieden: “East” met een hoge toren met 112 appartementen, “Center” met 14 stads- en tuinwoningen in laagbouw en een middelhoge toren “West” met 42 huurwoningen. Het project is door 5 Nederlandse architecten ontworpen en voldoet helemaal aan de hedendaagse wensen op het gebied van duurzaamheid: Vertical wordt één van de duurzaamste gebouwen van Nederland. Daarnaast is er volop gedacht aan het hebben van buiten- en werkruimte. Het ontwerp is organisch vanwege het vele groen door de verticale tuinen. Vanwege de transformatie van de buurt van business district naar een diverse wijk als woon- werkgebied is er ook gedacht aan gezelligheid door het “shared living”- concept. Vrienden of buurtgenoten ontmoeten is mogelijk op een etage in de woontoren. Daarnaast beschikt het complex over een bar/restaurant, een gym en gemeenschappelijke werkruimte.


BIJZONDERHEDEN
- Appartement gelegen in één van de duurzaamste gebouwen van Nederland
- Casco afwerking. Oplevering is exclusief keuken, wand- en vloerafwerking maar inclusief sanitair
- Koopsom is inclusief eeuwigdurende afgekochte erfpacht
- Verwachte oplevering Q3-2023: geen lange periode van wachten en dubbele woonlasten
- Ruime woonetage met open keuken
- 3 slaapkamers
- Terras
- Separate wc
- Inpandige berging
- ‘Shared-living’ concept, gemeenschappelijke ruimte in de woontoren, bar/restaurant, gym en gemeenschappelijke werkruimte;
- Mogelijkheid tot koop van een parkeerplaats in de ondergelegen garage voor € 45.000 of een dubbele voor € 60.000
- Duurzaam: het gebouw gebruikt de zon, de wind en slaat warmte en koude op in de grond. Regenwater en warm water worden optimaal (her)gebruikt. Groene gevels en daktuinen zorgen voor minder snelle opwarming van het gebouw
- Eigendomssituatie: eeuwigdurend recht van erfpacht is reeds afgekocht
- Project notaris: Brummelhuis Notariaat

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.


----------------------------------------------------------------------------


VERTICAL CENTER COMPLETED

Great living in a sustainable city house completely surrounded by greenery in an up-and-coming neighborhood with a perpetual leasehold that has already been bought off.

This beautiful new-build apartment (162 m2) spread over two floors is part of the sustainable new-build project VERTICAL and has a living floor with open kitchen, 3 bedrooms, bathroom, separate toilet, storage room and terrace (approx. 10 m2) and is located on a stone's throw from Sloterdijk Station and is situated on the Menarahof, a sunny, quiet and green square.

Builder Heijmans: "We offer our target groups maximum living comfort in a highly urban environment. The architecture is distinctive, partly due to the different signatures of the four architects."

The green facades and roofs, with nest boxes and water storage function, stimulate the flora and fauna in the area.” The 'vertical gardens' that are created as a result are part of the so-called Bretten cloth, an ecological zone as a connection between the Lange Bretten and the Westerpark. “The green is being pulled into the city.”

LOCATION
The area around Sloterdijk Station in Amsterdam-West is rapidly transforming from a location with a monoculture to a mixed living and working area. It's a real hub location. Nice to stay in, easy to go out. Train, bus and metro station Amsterdam-Sloterdijk is within walking distance. Within fifteen minutes you are at Schiphol Airport or the center of Amsterdam, with ten minutes by bike you are in Westerpark and the sea is half an hour away for a day at the beach.


TOWN HOUSE / LAYOUT
The apartment is located in the middle and lowest tower, Vertical Center, divided over the ground floor and the mezzanine floor.

Ground floor: Direct access to the spacious living room. The living room is a playful space with a difference in height, open kitchen and a spacious adjoining terrace. At the rear there is a hall with separate toilet with fountain, an internal storage room with washing machine connection and a staircase to the sleeping floor.

Mezzanine floor: Spacious landing with access to all areas. The three bedrooms are located at the front, in the middle the storage room and the bathroom with toilet, bath, shower and sink.VERTICAL
The apartment is part of the Vertical project, which consists of 3 sub-areas: “East” with a high tower with 112 apartments, “Center” with 14 city and garden apartments in low-rise buildings and a medium-high tower “West” with 42 rental apartments. The project was designed by 5 Dutch architects and fully meets today's wishes in the field of sustainability: Vertical will be one of the most sustainable buildings in the Netherlands. In addition, plenty of thought has been given to having outdoor and work space. The design is organic because of the greenery through the vertical gardens. Due to the transformation of the neighborhood from a business district into a diverse neighborhood as a residential and work area, the “shared living” concept has also meant that there is a sense of cosiness. Meeting friends or neighbors is possible on a floor in the residential tower. In addition, the complex has a bar/restaurant, a gym and communal workspace.

FEATURES
- Apartment located in one of the most sustainable buildings in the Netherlands;
- Casco finish. Delivery excludes kitchen, wall and floor finishes but includes sanitary facilities;
- Purchase price includes perpetual surrendered leasehold;
- Expected delivery Q3-2023: no long waiting period and double housing costs
- Spacious living floor with open kitchen;
- 3 bedrooms;
- Terrace
- Separate toilet
- Internal storage
- ‘Shared-living’ concept, common area in the residential tower, bar/restaurant, gym and common workspace
- Possibility to buy a parking space in the underground garage for € 45.000 or a double for € 60.000
- Sustainable: the building uses the sun, the wind and stores heat and cold in the ground. Rainwater and warm water are optimally (re)used. Green facades and roof gardens ensure that the building heats up less quickly.
- Project notary: Brummelhuis Notariaat


This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. Buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. The estate agent is an advisor to the seller regarding this property. We advise you to hire an expert (NVM) broker who will guide you through the purchasing process. If you have specific wishes regarding the house, we advise you to make this known to your purchasing broker in good time and to have them investigated independently. If you do not engage an expert representative, you consider yourself to be expert enough by law to be able to oversee all matters of interest. The NVM conditions apply.

Meer informatie ontvangen of een bezichtiging plannen?

Direct aanvragen

Marie-Christine Lodewijk

VON POLL REAL ESTATE

Marie-Christine Lodewijk

Mail marie-christine@von-poll.nl

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Sorry, we kunnen helaas niet met zekerheid vaststellen of u een mens of een geautomatiseerde bot/spammer bent. Hierdoor kunnen we het formulier dat u heeft ingevuld niet verzenden. Probeer het opnieuw of neem direct contact op met de makelaar via e-mail.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms

Kenmerken

Koopsom
€ 1.075.000 v.o.n.
Status
Beschikbaar
Bouwjaar
2023
Energielabel
A++
Woonoppervlakte
162m²
Inhoud
486m³
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Aantal badkamers
1

Aanvaarding

Prijs
€ 1.075.000 v.o.n.
Bijdrage VVE
€ 444
Servicekosten
€ 444
Status
Beschikbaar
Oplevering
In overleg
Adres
Menarahof 20
Postcode
1043 EV
Plaats
Amsterdam

Bouw

Soort appartement
Benedenwoning, Appartement
Woonlaag
1
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2023
Onderhoud binnen
Uitstekend
Onderhoud buiten
Uitstekend

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
ca. 162m²
Inhoud
ca. 486m³

Indeling

Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Aantal badkamers
1
Aantal verdiepingen
2
Voorzieningen
TV-Kabel, Balansventilatie

Energie

Energielabel
A++
Isolatie
Volledig geisoleerd
Warm water
Centrale voorziening, Aardwarmte
Verwarming
Vloerverwarming geheel, Warmtepomp, Warmte Terugwininstallatie, Aardwarmte

Buitenruimte

Ligging
In woonwijk, Beschutte ligging
Tuin
Zonneterras
Zonneterras
Zuid, 10m², 199×489cm

De woning in beeld

Menarahof 20, Amsterdam plattegrond-0
Menarahof 20, Amsterdam plattegrond-1
Menarahof 20, Amsterdam plattegrond-2
Menarahof 20, Amsterdam plattegrond-3
Uw browser ondersteunt geen WebGL
[ { "address": "Menarahof 20", "zipCode": "1043 EV", "city": "Amsterdam", "lat": 52.3863552, "lng": 4.8349222, "heading": 0, "pitch": 0 } ]
[ { "featureType": "poi.attraction", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "poi.business", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "poi.government", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "poi.medical", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "poi.park", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "poi.place_of_worship", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "poi.school", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "poi.sports_complex", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] } ]