5 perspectieven op de vastgoedmarkt van 2022

Nieuws

5 perspectieven op de vastgoedmarkt van 2022

De huizenmarkt van Nederland is een dynamische omgeving, tot zover niets nieuws. De gestegen rente, inflatie en geopolitieke spanningen zetten de markt onder druk, maar bieden ook kansen voor verschillende partijen. Na de relatief rustige zomerperiode en met Prinsjesdag in het vooruitzicht kijken we in deze blog vanuit vijf verschillende perspectieven naar de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt.

VERKOPERS

De vastgoedmarkt is en blijft voorlopig volop kansrijk voor verkopers. Er lijkt een nieuwe balans gevonden te zijn tussen vraag en aanbod, waarbij de vraag nog steeds de overhand houdt. Ook wordt het aankopen en verduurzamen van bestaande bouw ten opzichte van een nieuwbouwwoning weer aantrekkelijker. Dit komt onder andere door de voorziene tekorten en vertragingen in de woningbouw én de talrijke mogelijkheden tot subsidies en financiering voor verduurzaming van bestaande woningen. Ondanks de onzekerheid omtrent de hypotheekrente zullen er woningzoekers zijn die juist nu hun kans grijpen een woning aan te kopen.

AANKOPERS

Voor woningzoekers ziet de huizenmarkt er op het moment en voor de nabije toekomst hoopvol uit. Waar voorheen de mogelijkheid tot bezichtigen vaak onmogelijk leek, krijgt de woningzoeker nu iets meer ademruimte. Er is nog steeds ruime vraag en weinig aanbod, maar woningzoekers lijken massaal een afwachtende houding aan te nemen. De kans om een woning te vinden en succesvol aan te kopen, neemt dus waarschijnlijk relatief gezien toe de komende maanden.

VERHUURDERS

‘The time is now’ voor particulieren om vastgoed te verhuren. Zeker in grote steden als Amsterdam en Den Haag blijft de vraag naar huurwoningen exponentieel groeien. Zowel (internationale) studenten als expats en young professionals zijn massaal op zoek naar een huurwoning op een gunstige locatie. Zowel binnen het stadscentrum als aan de rand is er een grote vraag naar huuraanbod. Uit onderzoek blijkt dan ook dat potentiële huurders zeer bereid zijn meer te betalen voor een woning die voldoet aan hun zoekprofiel.

FINANCIEEL GEBIED

Waar de rente de begin van dit jaar nog rond de 1.5% lag voor een 100% marktwaarde  lening, ligt de rente nu rond de 4%. Deze rentestijging heeft invloed op de maximale  leencapaciteit, al wordt die invloed vaak overschat in berichtgeving. De hypotheekrente stijgt, maar heeft nog lang niet de historisch hoge percentages behaald. Verder is er momenteel onzekerheid op de financiële markt door rentestijgingen van de ECB, de rentestijgingen in Amerika (de FED) en door de oorlog in Oekraïne. Dit zorgt ervoor dat banken grotere marges hanteren en de rentes hard lieten stijgen. Deze ontwikkelingen en stijging hadden als grootste gevolg dat de ‘’oversluitmarkt’’, klanten die hun hypotheek oversluiten naar een nieuwe lagere rente, bijna in zijn geheel is verdwenen. Naar verwachting zullen banken volop hypotheken blijven verstrekken en zullen de marktwaardes van woningen nog verder toenemen of ‘stabiliseren’. Door de veranderende woningmarkt en de ruime mogelijkheden aan subsidies voor verduurzaming van bestaande woningen verschuiven ook de opties die financieel aantrekkelijk zijn voor woningzoekers en eigenaren. Uw financieel adviseur kan u het best adviseren over uw kansen op de woningmarkt.

VON POLL EN DE TOEKOMST

Staat de woningmarkt op een kantelpunt? That is the question! De signalen zijn er zeker: door de nog altijd stijgende rentes, de hoge inflatie en onder andere de oorlog in Oekraïne zijn kopers afwachtend en zijn huurwoningen zeer gewenst. Het gemiddelde aantal bezichtigingen loopt terug en we hebben een hele rustige zomerperiode afgesloten. Helaas hebben ook wij geen glazen bol en kunnen wij de toekomst niet voorspellen.

Wanneer de rente verder oploopt en de koopkracht verder daalt, zullen kopers wellicht nog terughoudender worden en defensiever willen bieden. Dit geeft een drukkende factor op het prijsniveau. Aan de andere kant is er nog altijd een flink tekort aan beschikbare woningen, dus de krapte houdt aan. In de praktijk merken wij dat verbouwde, slim ingedeelde en mooi gepresenteerde woningen (zowel eengezinswoningen als appartementen) nog steeds zeer in trek zijn en nog steeds boven de vraagprijs verkocht worden.

We kijken met gezonde interesse uit naar morgen waar het Kabinet tijdens Prinsjesdag haar plannen presenteert. De woningmarkt zal hierin zeker aan bod komen. Wilt u meer weten over de ontwikkelingen op de markt en wilt u zich – uiteraard vrijblijvend – oriënteren op vastgoed in Amsterdam of Den Haag? Onze makelaars bespreken dit uiteraard graag met u.