1043 NV Amsterdam

Radarweg 440

Radarweg 440, Amsterdam foto-0 Radarweg 440, Amsterdam foto-0
Radarweg 440, Amsterdam foto-1 Radarweg 440, Amsterdam foto-1
Radarweg 440, Amsterdam foto-2 Radarweg 440, Amsterdam foto-2
Radarweg 440, Amsterdam foto-3 Radarweg 440, Amsterdam foto-3
Radarweg 440, Amsterdam foto-4 Radarweg 440, Amsterdam foto-4
Radarweg 440, Amsterdam foto-5 Radarweg 440, Amsterdam foto-5
Radarweg 440, Amsterdam foto-6 Radarweg 440, Amsterdam foto-6
Radarweg 440, Amsterdam foto-7 Radarweg 440, Amsterdam foto-7
Radarweg 440, Amsterdam foto-8 Radarweg 440, Amsterdam foto-8
Radarweg 440, Amsterdam foto-9 Radarweg 440, Amsterdam foto-9
Radarweg 440, Amsterdam foto-10 Radarweg 440, Amsterdam foto-10
Radarweg 440, Amsterdam foto-11 Radarweg 440, Amsterdam foto-11
Radarweg 440, Amsterdam foto-12 Radarweg 440, Amsterdam foto-12
Radarweg 440, Amsterdam foto-13 Radarweg 440, Amsterdam foto-13
Radarweg 440, Amsterdam foto-14 Radarweg 440, Amsterdam foto-14
Radarweg 440, Amsterdam foto-15 Radarweg 440, Amsterdam foto-15
Radarweg 440, Amsterdam foto-16 Radarweg 440, Amsterdam foto-16
Radarweg 440, Amsterdam foto-17 Radarweg 440, Amsterdam foto-17
Radarweg 440, Amsterdam foto-18 Radarweg 440, Amsterdam foto-18
Radarweg 440, Amsterdam foto-19 Radarweg 440, Amsterdam foto-19
Radarweg 440, Amsterdam foto-20 Radarweg 440, Amsterdam foto-20
Radarweg 440, Amsterdam foto-21 Radarweg 440, Amsterdam foto-21
Radarweg 440, Amsterdam foto-22 Radarweg 440, Amsterdam foto-22
Radarweg 440, Amsterdam foto-23 Radarweg 440, Amsterdam foto-23
Verkocht
Right
Woonoppervlakte

49m²

Slaapkamers

1

Badkamers

1

Alles over de woning

Omschrijving

*** For English, please see below ***

In december opgeleverd! Prachtig nieuwbouw appartement met waanzinnig uitzicht, zonnig balkon en de mogelijkheid om naar eigen smaak een keuken te plaatsen.

Dit geweldig goed ingedeelde 2- kamer appartement van bijna 50m² ligt op de 16e etage van het markante Vertical East appartementencomplex dat werkelijk van alle mogelijke luxe is voorzien.

Comfortabel en duurzaam wonen met vloerverwarming, lage energiekosten en genieten van vele shared-living faciliteiten op steenworp afstand van alle mogelijke openbaar vervoer naar alle hoeken van de stad.

VERTICAL EAST

Het appartement maakt onderdeel uit van het project Vertical dat bestaat uit 3 deelgebieden: “East” met een hoge toren met 112 appartementen, “Center” met 14 stads- en tuinwoningen in laagbouw en een middelhoge toren “West” met 42 huurwoningen. Het project is door 5 Nederlandse architecten ontworpen en voldoet helemaal aan de hedendaagse wensen op het gebied van duurzaamheid: Vertical is één van de duurzaamste gebouwen van Nederland.

Zo voldoet het complex aan de laatste bouweisen met een uitmuntende isolatie en wordt er gebruik gemaakt van gebouw gebonden Warmte-Koude-opslag in de bodem (WKO installatie), zonne(boiler)panelen en windmolens/turbines. Dit alles maakt dat het appartement voorzien is van een energielabel A++.

Daarnaast is er volop gedacht aan het hebben van buiten- en werkruimte. Het ontwerp is organisch vanwege het vele groen door de verticale tuinen. Vanwege de transformatie van de buurt van business district naar een diverse wijk als woon- werkgebied is er ook gedacht aan gezelligheid door het “shared living”- concept. Vrienden of buurtgenoten ontmoeten is mogelijk op de vijfde etage waar zich een daktuin met terras bevind. Daarnaast beschikt het complex over een bar/restaurant, een gym en gemeenschappelijke werkruimte en twee logeerkamers met eigen badkamer.

En om het geheel te vervolmaken is er ook nog de mogelijkheid om gebruik te maken van deelauto’s en elektrische deelfietsen die via de VvE beschikbaar zijn.

INDELING

Begane grond: gemeenschappelijke hoofdentree met intercom-/videofoon installatie en postkasten; trappenhuis en liften.

16e Verdieping: Entree van het appartement naar hal met wc met fonteintje en toegang tot alle vertrekken. Ruime lichte woonkamer met hoge raampartij en toegang naar heerlijk balkon van ca. 4m² op het oosten. Al het leidingwerk voor een open keuken is aangelegd waardoor u eenvoudig geheel naar eigen wens een keuken kan installeren. De slaapkamer welke tevens via de centrale hal te bereiken is geeft teven toegang tot het balkon. In de volledige betegelde badkamer met inloopdouche en wastafel bevindt zich de aansluiting voor de wasmachine en/of wasdroger.

Zowel de woonkamer als de slaapkamer zijn omgeven door een geveltuin welke bijdraagt aan de optimale natuurbeleving.

De woning is aangesloten op een gemeenschappelijke WKO-installatie en mechanisch ventilatiesysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van een WTW-installatie. Hierdoor wordt de woning gelijkmatig verwarmd in de winter en gekoeld in de zomer. Regenwater en warmwater wordt (her)gebruikt in de vorm van warmteterugwinning (WTW) met automatisch ingeregelde mechanische balans-ventilatie.

LOCATIE

Het gebied rond Station Sloterdijk in Amsterdam-West transformeert in een rap tempo van een locatie met een monocultuur naar een gemengd woon- en werkgebied. Het is een echte hub-locatie. Nice to stay in, easy to go out. VERTICAL ligt op loopafstand van trein-, bus- en metrostation Amsterdam-Sloterdijk. Binnen een kwartier sta je op Schiphol Airport of het centrum van Amsterdam, met tien minuten fietsen ben je in Westerpark en op een half uur rijden ligt de zee voor een dagje strand.

Door de aanwezigheid van een uitstekend openbaar vervoer netwerk en de gunstige ligging ten opzichte van de ring A-10 is Sloterdijk-Centrum een echte hub-locatie. Het appartement ligt op loopafstand van station Amsterdam-Sloterdijk waardoor alle delen van de stad, luchthaven Schiphol en omliggende steden zoals Haarlem optimaal bereikbaar zijn.

Daarnaast is het uitgebreid genieten van natuur en cultuur. Zo ligt het appartement naast De Bretten, een natuurgebied in Sloterdijk West en de laatste wilde natuur in Amsterdam. Voor cultuur kan je terecht bij het Amsterdam Art Center en De School of loop je de Kunstroute Sloterdijk naar Spaarnwoude Park (audiotour). Deze audiotour brengt je langs de kunstwerken in Spaarnwoude Park, de Brettenzone, de Tuinen van West en Amsterdam Nieuw-West.

Winkelcentra aan de Willem Kraanstraat en het Bos en Lommerplein, beiden op fietsafstand, bieden alles voor de dagelijkse boodschappen.

BIJZONDERHEDEN

- Bouwjaar 2019, opgeleverd december 2022.
- Gelegen op eeuwigdurend erfpacht met een jaarlijks verschuldigde indexcanon van vierhonderdzesenvijftig euro, € 456,00, (2020). Na verloop van ieder jaar zal de canon jaarlijks worden geïndexeerd. Gedurende het gehele tijdvak is het niet mogelijk te kiezen voor een andere betalingswijze dan die van de jaarlijkse behalve indien er voor wordt gekozen de canon eeuwigdurend af te kopen op de voet van artikel 8 van de Algemene Bepalingen (afkoop)
- Woonoppervlakte 49 m2; balkon 4,7 m2.
- Energielabel A++.
- Voorzien van rookmelders en een Smart Home Systeem
- Keuken naar eigen wens in te vullen.
- Professioneel beheerde VvE.
- VvE bijdrage : € 94,- per maand.
- Betaald parkeren
- deel auto’s en elektrische fietsen
- Oplevering in overleg.


Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.


------------------------------------------------------------

Delivered in December! Beautiful new apartment with amazing views, sunny balcony and the possibility to install a kitchen according to your own taste.

This wonderful, well-arranged 2-room apartment of almost 50m² is located on the 16th floor of the striking Vertical East apartment complex, which is truly equipped with every possible luxury.

Comfortable and sustainable living with underfloor heating, low energy costs and enjoying many shared-living facilities a stone's throw from all possible public transport.

VERTICAL EAST

The apartment is part of the Vertical project, which consists of 3 sub-areas: “East” with a high tower with 112 apartments, “Center” with 14 low-rise city and garden homes and a medium-high “West” tower with 42 rental homes. The project was designed by 5 Dutch architects and fully meets contemporary requirements in the field of sustainability: Vertical is one of the most sustainable buildings in the Netherlands.

For example, the complex meets the latest building requirements with excellent insulation and use is made of building-related heat and cold storage in the soil (WKO installation), solar (boiler) panels and windmills / turbines. All this means that the apartment has an energy label A ++.

In addition, plenty of thought has been given to having outdoor and work space. The design is organic due to the abundance of greenery through the vertical gardens. Due to the transformation of the neighborhood from a business district to a diverse neighborhood as a living and working area, a sense of coziness has also been thought of through the “shared living” concept. Meeting friends or neighbors is possible on the fifth floor where there is a roof garden with terrace. In addition, the complex has a bar/restaurant, a gym and communal work space and two guest rooms with private bathroom.

And to top it all off, there is also the possibility to use shared cars and electric shared bicycles that are available through the HoA (VvE).

LAYOUT

Ground floor: common main entrance with intercom/videophone installation and mailboxes; stairwell and elevators.

16th Floor: Entrance of the apartment to hall with toilet with sink and access to all rooms. Spacious bright living room with high windows and access to a lovely balcony of approx. 4m² on the east. All the piping for an open kitchen has been installed so that you can easily install a kitchen according to your own wishes. The bedroom, which can also be reached via the central hall, also gives access to the balcony. In the fully tiled bathroom with walk-in shower and sink is the connection for the washing machine and / or dryer.

Both the living room and the bedroom are surrounded by a facade garden which contributes to the optimal nature experience.

The house is connected to a common WKO installation (heat-cold storage) and mechanical ventilation system using a WTW installation (heat-recovery installation). As a result, the house is heated evenly in the winter and cooled in the summer. Rainwater and warm water is (re)used in the form of heat recovery (WTW) with automatically adjusted mechanical balance ventilation.

LOCATION

The area around Sloterdijk Station in Amsterdam-West is rapidly transforming from a monoculture location to a mixed residential and working area. It's a real hub location. Nice to stay in, easy to go out. VERTICAL is within walking distance of Amsterdam-Sloterdijk train, bus and metro station. You can be at Schiphol Airport or the center of Amsterdam within fifteen minutes, you can cycle to Westerpark in ten minutes and the sea is half an hour away for a day at the beach.

Due to the presence of an excellent public transport network and the favorable location in relation to the A-10 ring road, Sloterdijk-Centrum is a real hub location. The apartment is within walking distance of Amsterdam-Sloterdijk station, making all parts of the city, Schiphol Airport and surrounding cities such as Haarlem optimally accessible.

In addition, it is extensive enjoyment of nature and culture. The apartment is located next to De Bretten, a nature reserve in Sloterdijk West and the last wild nature in Amsterdam. For culture you can go to the Amsterdam Art Center and De School or walk the Art route Sloterdijk to Spaarnwoude Park (audio tour). This audio tour takes you past the works of art in Spaarnwoude Park, the Brettenzone, the Gardens of West and Amsterdam Nieuw-West.

Shopping centers on Willem Kraanstraat and Bos en Lommerplein, both within cycling distance, offer everything for daily shopping.

PARTICULARITIES

- Year of construction 2019, delivered December 2022.
- Located on perpetual leasehold with an annual index canon of four hundred and fifty-six euros, € 456.00, (2020). At the end of each year, the canon will be indexed annually. During the entire period it is not possible to opt for a payment method other than the annual one, unless it is chosen to buy off the canon in perpetuity on the basis of Article 8 of the General Provisions (buyoff).
- Living area 49 m2; balcony 4.7 m2.
- Energy label A ++.
- Equipped with smoke detectors and a Smart Home System
- Kitchen to be completed according to your own wishes.
- Professionally managed VvE.
- VvE contribution: € 94 per month.
- Paid parking
- Shared cars and electric bicycles
- Delivery in consultation.


This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. Buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. The estate agent is an advisor to the seller regarding this property. We advise you to hire an expert (NVM) broker who will guide you through the purchasing process. If you have specific wishes regarding the house, we advise you to make this known to your purchasing broker in good time and to have them investigated independently. If you do not engage an expert representative, you consider yourself to be expert enough by law to be able to oversee all matters of interest. The NVM conditions apply.

Ook uw woning succesvol verkopen?

Direct aanvragen

Cecile Smits van Oyen

VON POLL REAL ESTATE

Cecile Smits van Oyen

Mail cecile@von-poll.nl

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Sorry, we kunnen helaas niet met zekerheid vaststellen of u een mens of een geautomatiseerde bot/spammer bent. Hierdoor kunnen we het formulier dat u heeft ingevuld niet verzenden. Probeer het opnieuw of neem direct contact op met de makelaar via e-mail.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms

Kenmerken

Status
Verkocht
Bouwjaar
2022
Energielabel
A++
Woonoppervlakte
49m²
Inhoud
162m³
Aantal kamers
2
Aantal slaapkamers
1
Aantal badkamers
1

Aanvaarding

Bijdrage VVE
€ 94
Status
Verkocht
Oplevering
In overleg
Adres
Radarweg 440
Postcode
1043 NV
Plaats
Amsterdam

Bouw

Soort appartement
Tussenverdieping, Appartement
Woonlaag
16
Soort bouw
Nieuwbouw
Bouwjaar
2022
Onderhoud binnen
Uitstekend
Onderhoud buiten
Uitstekend

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
ca. 49m²
Inhoud
ca. 162m³

Indeling

Aantal kamers
2
Aantal slaapkamers
1
Aantal badkamers
1
Aantal verdiepingen
1
Voorzieningen
TV-Kabel, Zonnepanelen, Balansventilatie

Energie

Energielabel
A++
Isolatie
Volledig geisoleerd
Warm water
Centrale voorziening, Aardwarmte
Verwarming
Vloerverwarming geheel, Warmtepomp, Aardwarmte

Buitenruimte

Ligging
Aan rustige weg, In woonwijk, Beschutte ligging
Balkon
Ja

De woning in beeld

Radarweg 440, Amsterdam plattegrond-0
Radarweg 440, Amsterdam plattegrond-1
Uw browser ondersteunt geen WebGL
[ { "address": "Radarweg 440", "zipCode": "1043 NV", "city": "Amsterdam", "lat": 52.3866079, "lng": 4.8355771, "heading": 0, "pitch": 0 } ]
[ { "featureType": "poi.attraction", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "poi.business", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "poi.government", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "poi.medical", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "poi.park", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "poi.place_of_worship", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "poi.school", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] }, { "featureType": "poi.sports_complex", "elementType": "labels", "stylers": [ { "visibility": "off" } ] } ]