Jan Olphert Vaillantlaan 77

1086 XZ Amsterdam

€ 1.000.000,- k.k.

Omschrijving

** ENGLISH BELOW **

Wonen volgens de laatste duurzame standaard. Dit heerlijke ruime en zonnige huis met hoge plafonds is met haar duurzame ecologische bouw toekomst bestendig! Bij de bouw van het huis is gebruik gemaakt van de mooiste maar ook de eerlijkste materialen. De regulerende werking van de leemstuc in diverse kamers zorgt voor een buitengewoon comfortabel en gezond leefklimaat. Iets wat je direct ervaart zodra je het huis binnenkomt.
De opbouw van het huis voorziet in alle comfort. Een heerlijke benedenruimte met toegang naar de zonnige tuin, diverse slaapkamers en badkamers en een indrukwekkende penthouse-achtige leefruimte over de volle breedte van twee panden op de bovenste etage met een waanzinnige raampartij.

Wij nodigen u graag van harte uit om het te komen beleven!

INDELING
Begane grond:
Entree, ruime eetkamer met inbouwkast met aansluiting voor een wasmachine en droger.
Aan de achterzijde bevindt zich de eetkeuken met openslaande deuren naar de diepe en zonnige, aangelegde tuin op het noordwesten. De keuken is voorzien van diverse losse keukenelementen waaronder een prachtige Bulthaup b2 werkkast en werkbank. Tijdloze objecten die u naar eigen inzicht in de ruimte kunt plaatsen. Op de gehele begane grond is vloerverwarming aanwezig.

Eerste verdieping:
Op deze verdieping bevinden zich twee kamers. Voor, aan de straatkant, een slaapkamer met wastafel en badkamer voorzien van een gietvloer met vloerverwarming, wc en douche. Aan de achterzijde, de tuinkant, een slaapkamer/studiekamer met een Frans balkon (openslaande deuren).

Tweede verdieping:
Twee kamers. Aan de voorzijde een werkkamer met bamboe werkblad van 6 strekkende meters met een wijds uitzicht over de straat. Aan de achterzijde een slaapkamer met badkamer met wastafel, douche en wc.

Derde verdieping:
Indrukwekkende loft van ruim 100 m² met grote glazen achtergevel en wijds uitzicht op het noordwesten: uniek uitzichtpunt voor zonsondergangen. De plafondhoogte varieert tussen de 2 en 6,5 (!) meter. De gehele loft heeft een lichtgrijze gietvloer en aansluitingsmogelijkheden voor een keuken. Middels een traditioneel Japanse trap bereik je het dak met de mogelijkheid voor de aanleg van een dakterras.
Op deze verdieping bevindt zich ook een ruime slaapkamer met vrijstaand bad en walk-in doucheruimte met wc.

Bij de bouw is rekening gehouden met de aanleg van een lift. De liftschacht, uitkomende in penthouse-achtige ruimte op de bovenste etage, is dus aanwezig maar thans op de diverse etages in gebruik als kastruimte. Een lift kan zonder al te veel inspanning geplaatst worden op een later tijdstip. Stroomvoorziening daarvoor is reeds aanwezig.

LOCATIE
Steigereiland kenmerkt zich door haar gevarieerde bouw met veel creativiteit! Dit is zeker goed te zien in de Jan Olphert Vaillantlaan waar de uitgifte van zelfbouwkavels heeft geleid tot een sfeervolle gevarieerde bebouwing. Alle faciliteiten bevinden zich binnen handbereik. Op loopafstand zijn o.a. een basisschool, een speeltuin, een muziekschool, een zeilschool, een kleine buurtwinkel, verschillende kinderdagverblijven, een restaurant en een theater te vinden. Het winkelcentrum IJburg, de gezellige haven en strand Blijburg liggen op fietsafstand. De stad is middels de nieuwe fietsbrug over het Amsterdam -Rijnkanaal snel en goed bereikbaar met de fiets en met tram 26 bent u binnen een kwartier op het Centraal Station. De oprit naar de A 10 (S114) is letterlijk om de hoek.
De sociale cohesie in de straat is enorm. Grote picknicktafels aan de straatzijde nodigen uit tot menig gezellige borrel en kinderen lopen zomers naar het einde van de straat om te zwemmen of in de winter om te schaatsen!

Kenmerken en bijzonderheden:
• Woonoppervlakte 255m2, inhoud 923,36m3 (conform NEN-2580)
• Gebouwd in 2007
• Erfpacht: AB2000, het huidige tijdvak loopt tot 28 februari 2055, de canon bedraagt thans
€ 6.120,44 per jaar en wordt elk jaar geïndexeerd. Volgende indexatie op 28 februari 2020
• Bijdrage VVE bedraagt € 214,38 per maand (onderhoud: €75,– , servicekosten: €38,25 , glazenwasser: €76,00 , drinkwater €25,13 , belasting waternet €18,75 , administratiekosten €19,50)
• Voorschot stookkosten: € 157,62 . Verwarming middels stadsverwarming, warm water middels centrale voorziening (Stiebel Eltron warmtepompboiler ,300 liter)
• Zeer energiezuinig huis, energielabel A
• Volledig geïsoleerd, o.a. voorzien van dubbele beglazing in aluminium kozijnen
• Elektrische installatie bestaande uit voldoende groepen met aardlekschakelaar
• Mogelijk lift te plaatsen, voorzieningen reeds aanwezig
• Dakterras is mogelijk en al bij meerdere woningen in de straat gerealiseerd;
• Diepe, zonnige tuin gelegen op het noordwesten;
• Binnen- en buitenschilderwerk in zijn geheel gedaan in 2018;
• Overname b&b Lieve Nachten behoord tot de mogelijkheden.
• Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AU, nummer 1070, groot 1 are 11 centiare
• Oplevering in overleg

———————————————

Living according to the latest sustainable standard. This wonderfully spacious and sunny house with high ceilings is completely future-proof with its sustainable ecological construction! The most beautiful but also the most bio based materials were used in the construction of the house. The regulating effect of the clay plaster in various rooms ensures an exceptionally comfortable and healthy living environment. Something you immediately experience as soon as you enter the house.
The structure of the house provides every comfort. A lovely downstairs room with access to the sunny garden, various bedrooms and bathrooms and an impressive penthouse-like living space over the full width of two buildings on the top floor with an amazing window party.

We would like to invite you to come and experience it!

LAYOUT
Ground floor:
Entrance, spacious dining room with fitted wardrobe with connection for a washing machine and dryer.
At the rear is the kitchen with doors opening to the deep and sunny, landscaped garden on the northwest. The kitchen is equipped with various separate kitchen elements including a beautiful Bulthaup b2 work cabinet and workbench. Timeless objects that you can place in the space at your own discretion.
Underfloor heating is available on the entire ground floor.

First floor:
There are two rooms on this floor. Front, on the street side, a bedroom with sink and bathroom with cast floor and underfloor heating, equipped with toilet and shower. At the rear, the garden side, a bedroom / study room with a French balcony (patio doors).

Second floor:
Two chambers. At the front a study room with bamboo worktop of 6 meters with a wide view over the street. At the rear a bedroom with bathroom with sink, shower and toilet.

Third floor:
Impressive loft of over 100 m² with large glass rear facade offering a wide view to the north-west: unique viewpoint for sunsets. The ceiling height varies between 2 and 6.5 (!) meters. The entire loft has a light gray cast floor and facilities for a kitchen. Through a traditional Japanese staircase you reach the roof with the possibility of constructing a roof terrace.
On this floor there is also a spacious bedroom with freestanding bath and walk-in shower room with toilet.
The construction of a lift was taken into account during construction. The elevator shaft, resulting in penthouse-like space on the top floor, is therefore present but is currently used on the various floors as cupboard space. A lift can be placed at a later time without too much effort. Power supply for this is already present.

LOCATION
Steigereiland is characterized by its varied construction with a lot of creativity! This can certainly be seen in the Jan Olphert Vaillantlaan where the issuance of self-build plots has led to attractive, varied buildings. All facilities are within reach. Within walking distance you can find a primary school, a playground, a music school, a sailing school, a small neighborhood store, various daycare centers, a restaurant and a theater. The IJburg shopping center, the lively harbor and Blijburg beach are within cycling distance. The city can be reached quickly and easily by bike via the new bicycle bridge over the Amsterdam-Rijn canal and with tram 26 you can reach Central Station within fifteen minutes. The driveway to the A 10 (S114) is literally around the corner.
The social cohesion in the street is huge. Large picnic tables on the street side invite to many social drinks and children walk to the end of the street in the summer for swimming or in the winter for skating!

Features and details:
• Living area 255m2, capacity 1091m3 (in accordance with NEN-2580)
• Built in 2007
• Leasehold: AB2000, the current period runs until 28 February 2055, the canon is now
€ 6,120.44 per year and is indexed every year. Next indexation on February 28, 2020
• VVE contribution is € 214.38 per month (maintenance: € 75, service costs: € 38.25, window cleaner: € 76.00, drinking water € 25.13, water network tax € 18.75, administration costs € 19, 50)
• Advance heating costs: € 157.62. Heating through district heating, hot water through central facility (Stiebel Eltron heat pump boiler, 300 liters)
• Very energy efficient house, energy rating A
• Fully insulated, including double glazing in aluminum frames
• Electrical installation consisting of sufficient groups with earth leakage circuit breaker
• Possible to place elevator, facilities already present
• Roof terrace is possible and has already been realized in several houses in the street;
• Deep, sunny garden located on the northwest;
• Interior and exterior paintwork done in 2018;
• Takeover of b & b Lieve Nachten is possible.
• Cadastral known municipality of Amsterdam, section AU, number 1070, large 1 are 11 centiare
• Delivery in consultation

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 1.000.000,- k.k.
Status
Verkocht
Bouwjaar
2007
Woonoppervlakte
255 m2
Inhoud
903 m3
Aantal kamers
8
Aantal slaapkamers
7

Plattegronden

Kaart

Vergelijkbaar

 • € 1.495.000,- k.k. - Amsterdam - Liergouw 62: 2,5 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 1.400.000,- k.k. - Amsterdam - Paterslaan 15: 2,5 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 1.395.000,- k.k. of € 4.500,- - Amsterdam - Plantage Muidergracht 151hs: 4,1 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 1.500.000,- k.k. - Amsterdam - Plantage Muidergracht 63H: 4,6 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 1.250.000,- k.k. - Amsterdam - Anne Frankstraat 113: 4,6 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 1.030.000,- v.o.n. - Amsterdam - Welnastraat 332: 4,6 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 1.500.000,- k.k. - Amsterdam - Hemonystraat 46: 5,1 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 2.950.000,- k.k. - Amsterdam - Raamgracht 7: 5,4 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 1.175.000,- k.k. - Amsterdam - Singel 428-IV: 6,1 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 1.250.000,- k.k. - Amsterdam - Van Ostadestraat 3+5 hs: 6,2 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 1.850.000,- k.k. - Amsterdam - Herengracht 185c: 6,2 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 2.250.000,- k.k. - Amsterdam - Keizersgracht 79B: 6,3 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 1.980.000,- k.k. - Amsterdam - Honthorststraat 6HS*: 6,5 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 1.250.000,- k.k. - Amsterdam - Da Costastraat 92HS: 7,0 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 2.500.000,- k.k. - Amsterdam - Schubertstraat 58: 7,0 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 1.995.000,- k.k. - Amsterdam - Johannes Verhulststraat 94: 7,2 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 2.600.000,- k.k. - Amsterdam - Vondelstraat 158: 7,2 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 1.250.000,- k.k. - Amsterdam - Gerrit van der Veenstraat 106/ III: 7,2 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 1.595.000,- k.k. - Amsterdam - Willemsparkweg 186HS: 7,3 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 1.095.000,- k.k. - Amsterdam - Kanaalstraat 35hs: 7,6 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 1.150.000,- k.k. - Amsterdam - Parnassusweg 28III: 7,8 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 1.499.000,- k.k. - Abcoude - Gein-Noord 49: 8,4 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 1.095.000,- k.k. - Amsterdam - Cannenburg 47: 8,5 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 1.035.000,- k.k. - Amsterdam - Doornburg 105: 9,0 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 1.349.000,- k.k. - Amstelveen - Amsterdamseweg 276.: 10 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 1.399.000,- k.k. - Amstelveen - Amsterdamseweg 276: 10 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 1.325.000,- k.k. - Amstelveen - Amsterdamseweg 274: 10 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 1.490.000,- k.k. - Amstelveen - Branding 10: 12 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 1.695.000,- k.k. - Zaandam - Ringdijk 1.: 16 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg
 • € 1.250.000,- k.k. - Aalsmeer - Dorpsstraat 14: 19 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/4.684.039/80054695.jpg