Holbeinstraat 37

1077 VC Amsterdam

€ 1.950.000,- k.k.

Omschrijving

** ENGLISH BELOW **

Fantastisch familiehuis te koop in gewilde buurt in Oud Zuid.
Dit sfeervolle en goed onderhouden familiehuis met voor- en achtertuin voldoet aan alles wat een familie nodig heeft!
Gelegen op een rustige locatie aan kindvriendelijk plein in Amsterdam Zuid ter hoogte van de Beethovenstraat tussen de Stadionkade en Stadionweg. Vier grote slaapkamers, eenvoudig om te zetten naar minimaal vijf, twee badkamers en een ruime living en-suite met open haard en toegang naar de ruime achtertuin (ZO) met veel groen.

De woning heeft een bruto vloeroppervlakte van ca. 222 m2 inclusief de kelder van ca. 25 m2. Eigenaren hebben het huis altijd zorgvuldig bewoond en de nodige verbouwingen uitgevoerd waaronder een uitbouw met volledig openslaande deuren naar de achtertuin en de aanleg van een dakbalkon door middel van een uitsparing in het dak op de bovenste verdieping. De oorspronkelijke sfeer is daarbij zorgvuldig behouden met originele details zoals paneeldeuren, prachtige glas in lood en-suite deuren en het indrukwekkende achthoekig glas in lood raam boven het trappengat.

Kortom een sfeervol familiehuis op een heerlijke plek om te wonen, rustig maar ook dichtbij de stad!

INDELING

Begane grond:
Entree via de voortuin (gelegen op het westen). U loopt door het tochtportaal naar de ruime hal met fraai trappenhuis en sfeervolle gasten wc voorzien van fonteintje. Tevens toegang tot ruime kelder welke in gebruik is als berging en tot slot tot de lichte ruime en-suite woonkamer met aan de voorzijde een erker en openhaard en aan de achterzijde een open keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur. De woonkamer geeft middels openslaande deuren over de gehele breedte van de pui toegang naar de fraai aangelegde tuin gelegen op het zuid- oosten.

Eerste verdieping:
Ruime overloop met toegang naar drie slaapkamers, separate wc en badkamer. Aan de voorzijde een ruime master bedroom met doorbraak naar zijkamer welke op éénvoudige wijze weer is terug te brengen naar een extra slaap-werkkamer. Aan de achterzijde tweede ruime slaapkamer met balkon en de derde slaapkamer. In het midden de badkamer voorzien van ligbad, wastafelmeubel en aansluiting voor wasmachine en droger.

Tweede verdieping:
De tweede verdieping is thans ingericht als een soort “boudoir” waar je je volledig in alle rust kan terugtrekken. Het is een prettige open ruimte met hoog balken plafond, twee openslaande deuren naar het balkon en dakkapel. Verder grote inbouw kasten en afgesloten, verdeeld over de ruimte bevinden zich een wc, stoom douche en wastafel.

LOCATIE
Dit fraaie en ruime herenhuis ligt aan het mooiste gedeelte van de Holbeinstraat vlakbij de Stadionkade, recht tegen over de Velazquezstraat waardoor je lekker weg kan kijken en het daglicht alle ruimte krijgt om binnen te komen. Het rustige pleintje biedt kinderen alle gelegenheid om veilig buiten te spelen. Op loopafstand liggen het Beatrixpark en de winkels van de Beethovenstraat die bekend staan om hun aantrekkelijke aanbod: voor de dagelijkse boodschappen, mode, gezellige restaurants, coffee-corners en bars.
Het Museumplein en het centrum van de stad liggen op fietsafstand en zijn daarnaast gemakkelijk per tram bereikbaar. Dichtbij ligt ook de dynamische wijk “De Zuidas”, het juridisch en economisch business center van Amsterdam met het trein- en metro station Zuid/WTC op loopafstand. De uitvalsweg A10 is bereikbaar binnen een paar minuten met de auto. Tot slot zijn er goede verbindingen met het openbaar vervoer, diverse bus en tramverbindingen hebben een halte om de hoek. Parkeren voor de deur met twee parkeervergunningen.
In de nabije omgeving bevindt zich een enorme keus aan toonaangevende lagere en middelbare scholen van Amsterdam.

BIJZONDERHEDEN
• Karakteristiek vooroorlogs familiehuis in gewilde buurt
• Eigenaar heeft het pand volledig verbouwd onder begeleiding van Piet Boon
• Veel buitenruimte: achtertuin, voortuin en twee balkons
• Voortdurend recht van erfpacht tot 15 april 2055, canon voor 2019 € 4.117,55, jaarlijkse
canonindexering
• Erfpachtanalyse rapport in verband met afkoop verlengd tijdvak en eeuwigdurende afkoop is aanwezig en de
aanvraag voor de gunstige overstap is gedaan voor 8 januari 2020.
• Dubbel glas
• Ruime en-suite woonkamer
• Vier slaapkamers, eenvoudig om te zetten naar vijf
• Twee badkamers
• Niet zelfbewoningsclausule is van toepassing

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

—————————————————————–

Fantastic family house for sale in the popular area Oud Zuid.
This attractive and well-maintained family house with front and back garden meets everything a family needs!

Located in a quiet location on a child-friendly square in Amsterdam South in the vicinity of the Beethovenstraat between Stadionkade and Stadionweg. Four large bedrooms, easy to convert to a minimum of five bedrooms, two bathrooms and a spacious living en-suite with fireplace and access to the spacious lush backyard (SE).
The house has a gross floor area of approx. 222 m2 including the basement of approx. 25 m2. Owners have always carefully lived in the house and carried out the necessary renovations, including an extension with fully opening doors to the backyard and the construction of a roof balcony by means of a recess in the roof on the top floor. The original atmosphere has been carefully preserved with original details such as panel doors, beautiful stained glass en-suite doors and the impressive octagonal stained glass window above the stairwell.
In short, an attractive family home in a lovely location, quiet but also close to the city!

LAYOUT

Ground floor:
Entrance through the front garden (west facing). Spacious hall with a beautiful staircase and charming guest toilet with fountain. Also from here access to spacious basement which is used as a storage room and finally to the bright spacious en-suite living room with a bay window and fireplace at the front and an open kitchen at the rear with various built-in appliances. The living room gives access to the beautifully landscaped garden located on the south-east through fully opening doors over the entire width of the front.

First floor:
Spacious landing with access to three bedrooms, separate toilet and bathroom. At the front the spacious master bedroom with a breakthrough to the side room which can easily be brought back to an extra bedroom-study. At the rear second spacious bedroom with balcony and the third bedroom. In the middle the bathroom with bath, washbasin and connection for washing machine and dryer.

Second floor:
The second floor is now furnished as a kind of “boudoir”, perfect to retreat completely in peace. It is a pleasant open space with high beamed ceiling, French doors to the balcony and a dormer. Furthermore, large fitted wardrobes and divided over the space are a secluded toilet, steam shower and sink.

LOCATION
This beautiful and spacious mansion is located on the most beautiful part of the Holbeinstraat near the Stadionkade, right across the Velazquezstraat which gives you an open view and allows a lot of daylight to enter the room freely. The quiet square offers children every opportunity to play outside safely. Within walking distance are the Beatrixpark and the shops of the Beethovenstraat, which are known for their attractive offer: for daily shopping, fashion, cozy restaurants, coffee corners and bars.
The Museumplein and the city center are within cycling distance and are also easily accessible by tram. Close by is also the dynamic district “De Zuidas”, the legal and economic business center of Amsterdam with the train and metro station Zuid / WTC within walking distance. The A10 exit road is accessible within a few minutes by car. Finally, there are good connections with public transport, various bus and tram connections have a stop around the corner. Parking in front of the door with two parking permits.
In the vicinity there is a huge choice of leading primary and secondary schools in Amsterdam.

FEATURES
• Characteristic pre-war family home in a popular neighborhood
• Owner has completely renovated the building under the guidance of Piet Boon
• Plenty of outdoor space: backyard, front yard and two balconies
• Permanent leasehold until April 15, 2055, canon for 2019 € 4,117.55, annual canon indexation
• Annual lease payments analysis report regarding extended period and perpetual surrender is available and the application for the favorable switch has been made before 8 January 2020.
• Double glass
• Spacious en-suite living room
• Four bedrooms, easily converted to five
• Two bathrooms
• Non self-occupancy clause applies, the house has been rented out the last two years

This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. Buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. The estate agent is an advisor to the seller regarding this property. We advise you to hire an expert (NVM) broker who will guide you through the purchasing process. If you have specific wishes regarding the house, we advise you to make this known to your purchasing broker in good time and to have them investigated independently. If you do not engage an expert representative, you consider yourself to be expert enough by law to be able to oversee all matters of interest. The NVM conditions apply.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 1.950.000,- k.k.
Status
Beschikbaar
Bouwjaar
1934
Woonoppervlakte
197 m2
Perceel oppervlakte
170 m2
Inhoud
679 m3
Aantal kamers
5
Aantal slaapkamers
4

Plattegronden

Kaart

Vergelijkbaar

 • € 1.250.000,- k.k. - Amsterdam - Gerrit van der Veenstraat 106/ III: 450 m
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 1.300.000,- k.k. - Amsterdam - Michelangelostraat 9hs: 550 m
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 1.050.000,- k.k. - Amsterdam - Parnassusweg 28III: 750 m
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 1.995.000,- k.k. - Amsterdam - Johannes Verhulststraat 94: 1,1 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 1.595.000,- k.k. - Amsterdam - Willemsparkweg 186HS: 1,2 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 1.980.000,- k.k. - Amsterdam - Honthorststraat 6HS*: 1,6 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 2.600.000,- k.k. - Amsterdam - Vondelstraat 158: 1,7 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 1.095.000,- k.k. - Amsterdam - Cannenburg 47: 1,8 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 1.095.000,- k.k. - Amsterdam - Kanaalstraat 35hs: 2,0 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 1.500.000,- k.k. - Amsterdam - Hemonystraat 46: 2,2 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 1.825.000,- k.k. - Amsterdam - Leidsegracht 56: 2,4 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 1.250.000,- k.k. - Amsterdam - Da Costastraat 92HS: 2,4 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 3.200.000,- k.k. - Amsterdam - Prinsengracht 862: 2,6 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 1.050.000,- k.k. - Amsterdam - Ruyschstraat 38hs: 2,6 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 1.030.000,- v.o.n. - Amsterdam - Welnastraat 332: 3,1 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 1.250.000,- k.k. - Amsterdam - Herengracht 237D: 3,1 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 2.950.000,- k.k. - Amsterdam - Raamgracht 7: 3,1 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 1.500.000,- k.k. - Amsterdam - Plantage Muidergracht 63H: 3,3 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 1.850.000,- k.k. - Amsterdam - Herengracht 185c: 3,3 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 1.395.000,- k.k. of € 4.500,- - Amsterdam - Plantage Muidergracht 151hs: 3,5 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 1.250.000,- k.k. - Amsterdam - Anne Frankstraat 113: 3,6 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 2.250.000,- k.k. - Amsterdam - Keizersgracht 79B: 3,7 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 1.650.000,- k.k. - Amsterdam - Kromme Waal 18: 3,7 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 2.650.000,- k.k. - Amstelveen - Amsterdamseweg 266: 3,8 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 1.400.000,- k.k. - Amsterdam - Paterslaan 15: 7,5 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 1.490.000,- k.k. - Amstelveen - Branding 10: 7,9 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 1.495.000,- k.k. - Amsterdam - Liergouw 62: 8,2 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 1.499.000,- k.k. - Abcoude - Gein-Noord 49: 11 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 1.250.000,- k.k. - Aalsmeer - Dorpsstraat 14: 12 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg
 • € 1.100.000,- k.k. - Nieuwkoop - Noordenseweg 34: 22 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.223.589/93849543.jpg