Grasweg 157 +PP

1031 HX Amsterdam

€ 850.000,- k.k.

Omschrijving

*** For English, please see below ***

KAAP BLANC: LUXE – EIGEN GROND – DUURZAAM

Dit prachtige appartement met inpandige parkeerplaats maakt onderdeel uit van een exclusief nieuwbouwproject op een unieke plek aan het IJ.

Locatie:
KAAP biedt een combinatie van rust en levendigheid, het inspireert en geeft energie. Het is ook een plek in beweging. Het project wordt gebouwd op een landtong omringd door het IJ, tussen Eye en NDSM, aan het einde van de Grasweg. De komende jaren wordt het Oeverpark aangelegd, een groene wandelzone langs het IJ.

Noord is the place to be! Bekende horeca gelegenheden zoals Pllek, Helling7, Hangar of het hippe Klaproos bereik je met een paar minuten fietsen en struin de wekelijkse markt bij de IJ-hallen op zaterdag af. Het stadsdeel heeft vele parken zoals het Noorderpark en het Vliegenbos maar ook het Twiske ligt binnen handbereik. Of wandel via de Schellingwouderdijk richting Durgerdam en geniet van het uitzicht over het IJ-meer.

Het centrum van Amsterdam is met de auto via de IJtunnel bereikbaar en je rijdt in een paar minuten via de S118 of S117 op de ring A10-noord.

Op nog geen 10 minuten fietsen ligt metrostation Noorderpark van de Noord/Zuidlijn eb vanaf daar ben je binnen 15 minuten in het centrum van Amsterdam of op de Zuidas. Of je pakt de pont naar Centraal Station of de Ponsteiger die slechts op 2 minuten loopafstand ligt.

Project KAAP:
De unieke locatie van KAAP vraagt om eigentijdse architectuur. En het resultaat mag er zijn: vijf iconische woongebouwen met een eigen karakter en signatuur die samen een krachtig geheel vormen. De kleinschalige en exclusieve woongebouwen zijn ontworpen door verschillende architectenbureaus, elk met hun eigen visie op wonen en design. Momenteel wordt de parkeergarage onder de 5 garages gebouwd, daarna (begin 2023) zal er gestart worden met de gebouwen. De verwachte oplevering voor KAAP Blanc is Q4 2024.

KAAP Blanc:
Het ontwerp van Blanc is van NEXT architects. Het gebouw biedt vanaf iedere kant een ander perspectief. De buitenkant oogt stoer en robuust, de binnenkant is licht en comfortabel. De glazen puien en de schuine lijnen van de balkons zorgen voor een soepele overgang van binnen naar buiten. Voor sommige ramen komen geperforeerde panelen, die zorgen voor privacy en een bijzondere lichtinval.

Blanc is een kleinschalig gebouw met 18 appartementen, twee of drie per verdieping. De grote balkons, waar je heerlijk kunt loungen en buiten eten, geven het gebouw een mooi lijnenspel. De balkons lopen door als een lijst langs alle gevels. Dat betekent dat je in vrijwel iedere kamer de schuifpuien open kunt zetten voor een echt buitengevoel.

Indeling:
De grote raampartijen met glas van vloer tot plafond zorgen voor veel licht en een fijn ruimtelijk gevoel in deze woning van ca. 88 m2. Het appartement is gesitueerd op de hoek aan de straatzijde van het complex en beschikt over 2 slaapkamers.

Met de lift en/of trap bereik je de tweede etage alwaar je het appartement betreedt. De hal biedt toegang tot alle vertrekken.
De woonkamer met open keuken biedt toegang tot de riante buitenruimte van ca. 29 m2 waar je zicht richting het IJ hebt.

De keuken met riant kookeiland van Piet Boon is voorzien van Gaggenau apparatuur en gekookt wordt er op een inductie kookplaat met ingebouwde afzuiginstallatie van Bora. Tevens is er een Quooker kraan aanwezig. De keuken is reeds door verkoopster in bestelling gegeven, de indeling en de apparatuur zijn daardoor geselecteerd. De kleurafwerking kan in goed overleg met de leverancier worden aangepast.

Aan de hal grenzen 2 slaapkamers, een separaat toilet, de badkamer en een berging. De slaapkamers zijn ruim van formaat waardoor er in beide kamers een tweepersoonsbed past. De enorme ramen van vloer tot plafond zijn ook hier voorzien van een schuifpui waardoor je zo het balkon oploopt.

Verkoopster heeft de badkamer vanaf tekening verruimd zodat er een ligbad en inloopdouche inpassen. Zowel de badkamer als het (Japanse) toilet zullen volledig afgewerkt en ingericht worden opgeleverd. Bij leverancier Tortu zijn smaakvolle materialen en lichte tegels besteld waardoor beide sanitaire ruimtes een luxe uitstraling hebben. Deze afwerking en meerwerkkosten zijn uiteraard in de vraagprijs inbegrepen.

In de inpandige berging is er naast de WTW-unit en de Dries box ruimte voor de wasmachine en -droger. Onder het gebouw beschikt het appartement over een externe berging waar je overige spullen en fietsen kunt stallen.

Comfort en kwaliteit:
Alle wanden en de plafonds in de appartementen worden glad afgewerkt. De binnen kozijnen zijn van hout met stompe deuren. In de gehele woning is vloerverwarming met vloerkoeling voor een aangenaam binnenklimaat in de zomer. Door de Zuidoost-ligging zal het nooit heel warm worden in jouw toekomstige appartement.

Parkeren:
Onder de 5 gebouwen van KAAP bevinden zich de parkeergarage en de externe bergingen. Je kunt je auto dus altijd comfortabel op je eigen parkeerplaats parkeren, welke uiteraard bij de vraagprijs inbegrepen is.

Vereniging van Eigenaren:
KAAP Blanc zal een eigen VvE administratie voeren, de parkeergarage en berging worden in een andere VvE ondergebracht. Vanuit de ontwikkelaar is een voorstel qua maandelijkse servicekosten gedaan, uiteraard zal de vergadering na oplevering de definitieve hoogte van de servicekosten bepalen. Verkoopster heeft reeds een eenmalige storting aan de toekomstige VvE gedaan.

Paviljoen KAAP:
Onderdeel van KAAP is het paviljoen. Een mooi transparant gebouw van glas met stalen elementen. In dit gebouw komt een kleinschalig restaurant met een fantastisch terras aan de IJ-zijde. Voor wie straks in KAAP woont, is dit natuurlijk de uitgelezen plek voor een gezellige lunch met vrienden of familie.

Eigen grond:
Een ander uniek aspect aan project KAAP is de grond situatie. Geen erfpacht maar eigen grond!

Kortom: een heerlijk comfortabel nieuwbouwappartement met eigen parkeerplaats wat onderdeel uitmaakt van het prachtige project KAAP.
Vrijwel alle appartementen waren direct na aanmelding verkocht dus wellicht is dit je kans om alsnog op deze spannende plek in Amsterdam Noord te gaan wonen!

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

———————————————–

KAAP BLANC: LUXURY – FREEHOLD LAND – SUSTAINABLE

This beautiful apartment with indoor parking is part of an exclusive new-build project in a unique location directly on the river IJ.

Location:
KAAP offers a combination of tranquility and liveliness, it inspires and energizes. It is also a place in motion. The project is being built on a spit of land surrounded by river IJ, between the Eye museum and NDSM at the end of Grasweg. The Oeverpark, a green walking zone along river IJ, will be constructed in the coming years.

North is the place to be! Well-known catering establishments such as Pllek, Helling7, Hangar or the trendy Klaproos can be reached within a few minutes by bike and you can visit the weekly market at the IJ-hallen on Saturdays. The district has many parks such as Noorderpark and Vliegenbos but ‘t Twiske is also within easy reach. Or walk via Schellingwouderdijk towards Durgerdam and enjoy the view of the lake.

The city center of Amsterdam can be reached by car via the IJtunnel and you reach Ringroad A10-north via the S118 or S117 in a few minutes.

Noorderpark metro station of the North/South line is less than 10 minutes away by bike and from there you reach the city center or the Zuidas within 15 minutes. Or you can take the ferry to Central Station or Ponsteiger, which is only a 2-minute walk away.

Project KAAP:
KAAP’s unique location calls for contemporary architecture. And the result is impressive: five iconic residential buildings with their own character and signature that together form a powerful connection. The small-scale and exclusive residential buildings were designed by various architectural firms, each with their own vision of living and design. The parking garage is currently being built under the 5 buildings after which (early 2023) the construction of the buildings will start. The expected delivery for KAAP Blanc is Q4 2024.

KAAP Blanc:
Blanc has been designed by NEXT architects. The building offers a different perspective from every angle. The outside looks tough and sturdy, the inside is bright and comfortable. The glass fronts and the sloping lines of the balconies ensure a smooth transition from inside to outside. Perforated panels will be placed in front of some windows, which provide privacy and special lighting.

Blanc is a small-scale building with 18 apartments, two or three per floor. The large balconies, where you can lounge and eat outside, give the building a beautiful interplay of lines. The balconies continue like a frame along all facades. This means that you can open the sliding doors in almost every room for a real outdoor feeling.

Layout:
The large windows from floor to ceiling provide a lot of light and provides a nice spacious feeling in this apartment of approx. 88 m2. The apartment is located on the corner on the street side of the complex and has 2 bedrooms.
By elevator and/or staircase you reach the second floor where you enter the apartment. The hall provides access to all rooms.

The living room with open kitchen provides access to the spacious outdoor area of approx. 29 m2 where you have a view towards the river IJ.

The Piet Boon kitchen with spacious cooking island is equipped with Gaggenau appliances and cooking is done on an induction hob with built-in extraction system from Bora. There is also a Quooker tap. The kitchen has already been ordered by the vendor, the layout and equipment have therefore been selected. The color finish can be adjusted in consultation with supplier Piet Boon.

2 bedrooms, a separate toilet, the bathroom and a storage room are adjacent to the hall. The bedrooms are spacious in size so they both king size beds. The huge floor-to-ceiling windows are also equipped with sliding doors that allow you to walk onto the balcony.

The vendor has expanded the bathroom to fit a bath and walk-in shower. Both the bathroom and the (Japanese) toilet will be delivered fully finished and furnished. Tasteful materials and bright tiles have been ordered from supplier Tortu, giving both sanitary areas a luxurious appearance. This finishing and additional costs are of course included in the asking price.

In the indoor storage room there is space for the washing machine and dryer in addition to the heat recovery unit and the Dries box. Under the building, the apartment has an external storage room where you can store other items and bicycles.

Comfort and quality:
All walls and ceilings in the apartments are finished smoothly. The inner frames are made of wood with blunt doors. There is underfloor heating throughout the house with floor cooling for a pleasant indoor climate in the summer. Due to the southeast location, it will never get very hot in your future apartment.

Parking:
Under the 5 KAAP buildings are the parking garage and the external storage areas. You can therefore always park your car comfortably in your own parking space, which is of course included in the asking price.

Owners Association:
KAAP Blanc will have its own administration, the parking garage and storage room will be housed in another HOA. The developer has made a proposal in terms of monthly service costs, of course the meeting after delivery will determine the final amount of the service costs. The vendor has already made a one-off contribution to the future HOA.

Pavilion KAAP:
The pavilion is part of KAAP. A beautiful transparent building of glass with steel elements. This building will house a small-scale restaurant with a fantastic terrace on the river side. For those who will soon be living in KAAP, this is of course the perfect place for a pleasant lunch with friends or family.

Freehold:
Another unique aspect of KAAP is the ground situation. No leasehold, but freehold!

In short: a wonderfully comfortable new-build apartment with its own parking space, which is part of the beautiful KAAP project. Almost all apartments were sold immediately after listing so perhaps this is your chance to live in this exciting place in Amsterdam Noord!

This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. Buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. The estate agent is an advisor to the seller regarding this property. We advise you to hire an expert (NVM) broker who will guide you through the purchasing process. If you have specific wishes regarding the house, we advise you to make this known to your purchasing broker in good time and to have them investigated independently. If you do not engage an expert representative, you consider yourself to be expert enough by law to be able to oversee all matters of interest. The NVM conditions apply.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 850.000,- k.k.
Status
Beschikbaar
Bouwjaar
2023
Woonoppervlakte
88 m2
Inhoud
238 m3
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2

Plattegronden

Kaart

Vergelijkbaar

 • € 1.500.000,- k.k. - Amsterdam - Korte Prinsengracht 99-2: 1,8 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.100.000,- k.k. - Amsterdam - Lindengracht 69hs: 1,9 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.200.000,- k.k. - Amsterdam - Keizersgracht 49B: 2,0 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.350.000,- k.k. - Amsterdam - Herenstraat 24: 2,1 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.485.000,- k.k. - Amsterdam - Singel 116C: 2,2 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.500.000,- k.k. - Amsterdam - Kromme Waal 18: 2,4 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.200.000,- k.k. - Amsterdam - Egelantiersgracht 29-2: 2,4 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.525.000,- k.k. - Amsterdam - Herengracht 185c: 2,5 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.195.000,- k.k. - Amsterdam - Prinsengracht 286D: 3,0 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 2.750.000,- k.k. - Amsterdam - Leidsegracht 54: 3,4 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 2.950.000,- k.k. - Amsterdam - Leidsegracht 39: 3,4 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 2.350.000,- k.k. - Amsterdam - Nieuwe Keizersgracht 55: 3,4 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 3.250.000,- k.k. - Amsterdam - Keizersgracht 550: 3,5 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.250.000,- k.k. - Amsterdam - Da Costastraat 94hs: 3,5 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.450.000,- k.k. - Amsterdam - Derde Helmersstraat 8-2: 3,6 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.995.000,- k.k. - Amsterdam - Prinsengracht 514A: 3,6 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.050.000,- k.k. - Amsterdam - Nieuwe Prinsengracht 8-3: 3,7 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 5.950.000,- k.k. - Amsterdam - Reguliersgracht 111: 4,0 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.050.000,- k.k. - Amsterdam - Mercatorplein 36H: 4,2 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.225.000,- k.k. - Amsterdam - Randmeersingel 3: 4,4 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.250.000,- k.k. - Amsterdam - Tweede Oosterparkstraat 211H: 4,5 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 2.100.000,- k.k. - Amsterdam - Sarphatipark 21hs: 4,5 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.550.000,- k.k. - Amsterdam - Van Eeghenstraat 27II: 4,6 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 2.000.000,- k.k. - Amsterdam - Jacob van Lennepkade 289H: 4,6 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.100.000,- k.k. - Amsterdam - Cornelis Anthoniszstraat 66H: 4,7 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.150.000,- k.k. - Amsterdam - Van Ostadestraat 137hs: 4,8 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.200.000,- k.k. - Amsterdam - Gijsbrecht van Aemstelstraat 9II: 4,8 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.100.000,- k.k. - Amsterdam - Hondecoeterstraat 5A: 4,8 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 3.650.000,- k.k. - Amsterdam - Van Breestraat 182-184: 4,9 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 2.975.000,- k.k. - Amsterdam - Valeriusplein 40-1: 5,4 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.300.000,- k.k. - Amsterdam - Michelangelostraat 9hs: 5,4 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.100.000,- k.k. - Amsterdam - Galileiplantsoen 76: 5,5 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 2.350.000,- k.k. - Amsterdam - Schubertstraat 58: 5,7 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.750.000,- k.k. - Amsterdam - Bennebroekstraat 11E: 5,8 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.250.000,- k.k. - Amsterdam - Van Tuyll van Serooskerkenweg 102III: 6,2 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.250.000,- k.k. - Amsterdam - President Allendelaan 271+ 2PP: 6,9 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.095.000,- k.k. - Amstelveen - Nassaupark 4: 9,4 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.795.000,- k.k. - Amstelveen - Keizer Karelweg 398: 9,9 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.795.000,- k.k. - Zaandam - Ringdijk 1: 10 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.500.000,- k.k. - Amstelveen - De Savornin Lohmanlaan 31: 10 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg
 • € 1.595.000,- k.k. - Amstelveen - Mr. F.A. van Hallweg 3: 11 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/6.561.857/134177290.jpg